Hoogbegaafdheid

We zijn gespecialiseerd in de opvoeding en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Er zijn veel definities en kenmerken van( hoog)begaafdheid bij kinderen en volwassenen. Voor ons is het Delphi-model hoogbegaafdheid waardevol. U kunt er over lezen in het boek Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Je vindt ook de nodige informatie op de website van Pharos, de vereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

En u weet al lang dat er veel meer informatie te vinden is. Bekijk eventueel onze literatuurlijst.

Hoogbegaafdheid is meer dan het hebben van een hoog IQ. Het algemeen geaccepteerde hoge IQ (130) voor deze kwalificatie komt ook dikwijls niet uit een onderzoek. Wat dan?

Lees meer: Hoogbegaafdheid

Executieve functies

Het begrip executieve functies verwijst naar cognitieve processen, zoals doorzettingsvermogen, werkgeheugen en volgehouden aandacht, die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Ze stellen ons in staat onze emoties te reguleren en onze gedachten te monitoren, zodat we efficiënt en effectief dingen kunnen ondernemen. 

Er is een nadrukkelijke relatie tussen de ontwikkeling van de hersenen gedurende de eerste twintig levensjaren en de ontwikkeling van de executieve functies.

Lees meer: Executieve functies

Literatuur

We zullen deze rubriek geleidelijk vullen met wellicht ook voor u interessante boeken en artikelen die we zelf gelezen hebben en soms nog regelmatig uit de boekenkast pakken.

Hoogbegaafde kinderen opvoeden 

        Carl D'hondt & Hilde van Rossen -   Maklu  ISBN 9044129260

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vanaf de vroege kleuterjaren niet in hun sas. Het sterke contrast tussen heel snelle cognitieve ontwikkeling en de andere ontwikkelingsaspecten, is vaak al vanaf de vroege kleuterjaren een bron van irritatie en onzekerheid. Deze kinderen hebben iemand nodig die hen begrijpt en vooral iemand die om hen geeft. In deze vroege jaren slijpen bepaalde gedragspatronen zich in tot blijvende gewoontes. Daarom is het zo belangrijk dat volwassenen vroeg starten met een specifieke begeleiding voor deze kinderen en dit het liefst vòòr de leeftijd van 4 à 5 jaar. Dit boek wil de lezer wegwijs maken in deze bijzondere behoeften aan begeleiding. Het bevat honderden tips over wat best wel te doen en wat liever niet te doen bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. 

Lees meer: Literatuur