Hoogbegaafdheid

We zijn gespecialiseerd in de opvoeding en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Er zijn veel definities en kenmerken van( hoog)begaafdheid bij kinderen en volwassenen. Voor ons is het Delphi-model hoogbegaafdheid waardevol. U kunt er over lezen in het boek Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Je vindt ook de nodige informatie op de website van Pharos, de vereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

En u weet al lang dat er veel meer informatie te vinden is. Bekijk eventueel onze literatuurlijst.

Hoogbegaafdheid is meer dan het hebben van een hoog IQ. Het algemeen geaccepteerde hoge IQ (130) voor deze kwalificatie komt ook dikwijls niet uit een onderzoek. Wat dan?

Hoogbegaafden zijn snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen; autonoom, nieuwsgierig, gedreven van aard, dikwijls sensitief, emotioneel en intens levend en plezier scheppend in creëren. Het gaat hier om de zijnskenmerken van hoogbegaafden.

Daarmee ben je er niet. Om te beginnen heb je steeds een uitdagende leer- en sociaal/emotionele omgeving nodig.

Om je intellectuele vaardigheden te kunnen verzilveren heb je een goede motivatie, de juiste werk- en leerstrategieën (executieve functies) en een creatief denkvermogen nodig en meestal goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Zelfkennis en kennis van wat het betekent om hoogbegaafd te zijn is dan ook erg belangrijk.

Voor het verrichten van goed onderzoek van hoogbegaafde kinderen is ervaring met en kennis van deze groep van groot belang.