Literatuur

We zullen deze rubriek geleidelijk vullen met wellicht ook voor u interessante boeken en artikelen die we zelf gelezen hebben en soms nog regelmatig uit de boekenkast pakken.

Hoogbegaafde kinderen opvoeden 

        Carl D'hondt & Hilde van Rossen -   Maklu  ISBN 9044129260

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vanaf de vroege kleuterjaren niet in hun sas. Het sterke contrast tussen heel snelle cognitieve ontwikkeling en de andere ontwikkelingsaspecten, is vaak al vanaf de vroege kleuterjaren een bron van irritatie en onzekerheid. Deze kinderen hebben iemand nodig die hen begrijpt en vooral iemand die om hen geeft. In deze vroege jaren slijpen bepaalde gedragspatronen zich in tot blijvende gewoontes. Daarom is het zo belangrijk dat volwassenen vroeg starten met een specifieke begeleiding voor deze kinderen en dit het liefst vòòr de leeftijd van 4 à 5 jaar. Dit boek wil de lezer wegwijs maken in deze bijzondere behoeften aan begeleiding. Het bevat honderden tips over wat best wel te doen en wat liever niet te doen bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. 

 

Het Puberende brein - Over de ontwikkeling v.d. hersenen in de unieke periode van de a dolescentie

Eveline Crone -  ISBN 978-90-351-3269-6

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn ze op het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en risicovolle keuzes? Kunnen ze eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten zo uitblinken in sport? Evelien Crone beschrijft wat er de laatste jaren is ontdekt over de hersenen van adolescenten en wat we van adolescenten kunnen verwachten op school en thuis.

 

Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden      

red. M.B.G.M. Kooijman-van Thiel  -2008 - ISBN: 978-90-9023526-4

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Herkent u zich in deze typering? Of iemand uit uw omgeving? Grote kans dat uzelf hoogbegaafd bent of dat die ander het is. Hoe kwam deze definitie tot stand? En - belangrijker nog - wat kunt u ermee?

In dit boek wordt het 'Delphi-model Hoogbegaafdheid' gepresenteerd. Een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. De vraag komt aan de orde of excellente prestaties een noodzakelijke voorwaarde voor hoogbegaafdheid zijn.

Een lans wordt gebroken voor het 'uit de kast komen' van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde.

 

Executieve functies bij kinderen en adolescenten

Peg Dawson en Richard Guare -  Hogrefe Uitgevers - ISBN

 

Slim maar ….

Peg Dawson en Richard Guare -   Hogrefe Uitgevers - ISBN

 

Stil zitten als een kikker - Mindfulness voor kinderen (5-12 jaar) en hun ouders -

Eline Snel - Ten Have - ISBN 978 90 259 0218 6

Kinderen hebben het vaak te druk, net als volwassenen. Ze kunnen niet slapen,ze piekeren, zijn snel afgeleid en opnrustig. de aanknop doet het,     maar waar zit de pauzeknop? Boek met cd van mindfulnesstrainer Eline Snel staat boordevol oefeningen en verhaaltjes.

Een vreemde wereld –Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Voor ouders, partners, hulpverleners, en de mensen zelf. Martine F. Delfos  SWP ISBN 90.666.53.841

 

Dyslexie – een complex taalprobleem -Tom Braams -Boom-  ISBN 905352-276-X

 

 

De dictatuur van het IQ. Eisma, M. (2011)         - De Groene Amsterdammer. 11-08-2011, 30-33.

Vloeibaar testen            Kottman, P. (2011)       - NRC Weekblad 15-01-2011, 27-29

Als kinderen niet luisteren - Een werkboek voor ouders - Hans Janssen -Boom - ISBN 90- 6009-998-2

Als kinderen niet luisteren, of als ze op een andere manier gedrag laten zien dat niet acceptabel is, word je daar als ouders vroeg of laat moedeloos van. Zeker als alles wat je probeert om hen tot ander gedrag te krijgen niet helpt. Dit boek zet uiteen wat er allemaal achter kan zitten als kinderen niet luisteren. De oorzaken moeten niet alleen bij het kind gezocht worden, soms hebben ouders er zelf ook een aandeel aan. Geen beschuldigende vinger, maar praktische suggesties voor een andere aanpak. Een werkboek.

Thriving at school - a practical guide to help your children enjoy the crucial school years -

                Dr. John Irvine & John Stewart - Finch Publishing - ISBN 

Thriving at school helpt kinderen zich optimaal te ontplooien in de cruciale lagere schooljaren en daarna. Praktische gids die ouders helpt hun kinderen een goede attitude, waarden en goede gewoontes te ontwikkelen en ze te helpen effectieve en gelukkige leerlingen te worden. Deze Australische ontwikkelingspsycholoog en hoofd van een Junior School brengen manieren om kinderen kind succesvol te laten zijn in de klas, hen te stimuleren te leren, goed om te gaan met moeilijkheden in de klas en goed met zichzelf en met duidelijk en overtuigend het belang duidelijk maakt van een zeer goede verstandhouding tussen school/leerkrachten en ouders in het belang van het kind. Voor geinteresseerden hebben we een nederlandstalige uitgebreide (15 pagina's) samenvatting beschikbaar.

 Te veel mens, te weinig dier - Leefadviezen voor intelligente mensen 

              Hans de Vries  - AMBO - ISBN 90-263-1590-2

Dit boek is geschreven voor de vele fijngevoelige,wat eigenaardige intellectuelen die in het algemeen genoeg hebben aan zichzelf. Maar onvermijdelijk moeten ze af en toe naar buiten, onder de mensen, en dan gaat het vaak mis....Emotionele kwetsbaarheid. Het is een handreiking aan volwassen intellectuele mensen, een welgemeend "laat je niet kisten"in de vorm van zogeheten leefadviezen. 

 

Handelingsgerichte diagnostiek, een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Pameijer, N.K. & Bekering, J.T.E. van (2004) - Acco

Diagnostiek is onderdeel van de hulpverlening aan kinderen. De diagnostiek moet functioneel zijn en daadwerkelijk bijdragen aan de besluitvormimng rond de behandeling en is daarmee geen doel op zich, maar een middel om goed te kunnen adviseren over de meest geschikte behandeling voor een specifiek cliëntsysteem. Uitgangspunten zijn : doelgericht werken; hanteren van transactioneel kader; samenwerking met kind/ouders/leerkrachten; positieve krachten benutten; systematisch en transparant werken.