U als ouder

Het opvoeden van kinderen is voor veel ouders niet iets vanzelfsprekends. 

Het stellen van en vasthouden aan regels bijvoorbeeld, wordt meestal als lastig ervaren. Er wordt heel wat door de vingers gezien, bang dat we anders niet meer aardig gevonden worden.

Ook gebrek aan tijd en geduld, al of niet bewuste schuldgevoelens en onzekerheid over je ouderrol dragen hier aan bij. Of ervaringen uit je eigen jeugd. Of de druk die je ervaart omdat je kinderen,werk en huishouden wilt of moet combineren.

Kinderen hebben veel baat bij een duidelijke en consequente structuur. Soms schreeuwen ze er bijna om. Daarbinnen is ruimte om met vallen en opstaan wijzer te worden. (Over) bezorgde ouders hebben het niet gemakkelijk en hun kinderen nog minder. 

Het bovenstaande geldt ook voor hoogbegaafde kinderen, maar er is dan nog meer wat aandacht behoeft. Ze kunnen veel van je vragen en je het ongewild lastig maken. Soms zet het zels je relatie onder druk.

“Hoogbegaafde kinderen zijn een geschenk, een uitdaging en soms een bron van problemen”, aldus Jonge hoogbegaafde kinderen, een brochure van het Ned. Centrum Jeugdgezondheid).

Met een lijst van voor jonge kinderen kenmerkend gedrag kun jij signaleren of jouw kind wellicht ook bij die groep hoort. En er staan adviezen in hoe je er, ook als ouder, mee om kunt gaan.

Internet staat natuurlijk ook vol met informatie en adviezen, maar soms is een gesprek met mensen die het ook ervaren of ervaren hebben en met verstand van zaken fijner en beter.