Onze werkwijze

Meestal gaat het zoals hieronder beschreven. Wanneer studenten of volwassenen zich bij ons melden gaat het anders.

 • Bellen kun je ons om vast te stellen of je bij ons aan het goede adres bent, of het goed voelt en/of om direct een afspraak te maken. Mailen mag natuurlijk ook. Dan bellen wij.
 • Intakegesprek plannen, bij voorkeur met beide ouders.
 • De intakevragenlijst is de basis voor het intakegesprek. Je kunt deze downloaden van de website en naar ons mailen.We ontvangen graag rapporten of andere gegevens van school.
 • In het intakegesprek begint het onderzoeksproces dat een antwoord zal geven op de vragen en spreken we af hoe we verder gaan.
 • Gesprek van een uurtje met je zoon of dochter

Het vervolg van het traject is afhankelijk van de vraagstelling.

Lees meer: Onze werkwijze

Psychologisch onderzoek

Voor onze advisering is het meestal nodig om inzicht te krijgen in de cognitieve en sociaal-/emotionele kwaliteiten (niveau, sterktes en zwaktes). We doen dat ook om onze vermoedens te toetsen en om bijvoorbeeld gehoor-, oog- of neurologische problemen uit te sluiten. Bovendien laten scholen zich graag, en soms allen maar, overtuigen door de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. 

We hebben een aantal instrumenten, waarvan de RAKIT-2 de meest gebruikte is. 

Lees meer: Psychologisch onderzoek

Instrumenten

Wij maken gebruik van :

 • RAKIT-2 – voor intelligentieonderzoek van kinderen tussen 4 en 12 jaar
 • WISC III – voor intelligentieonderzoek van kinderen tussen
 • BRIEF - vragenlijsten m.b.t. de executieve functies in te vullen door ouders, leerkrachten en, vanaf 11 jaar, door kinderen zelf
 • Dyslexie Screening Test (DST), 6;6 - 16;6  screeningsinstrument;geeft aan hoe groot het risico op dyslexie is
 • de HIPIC en de Competentie Belevingsschaal, die een indruk geven van de wijze waarop kinderen zichzelf ervaren en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschatten
 • Feel KJ - vragenlijst m.b.t. emotieregulatie voor en door kinderen en jongeren
 • SCARED – vragenlijst om het niveau van angst bij kinderen vast te stellen
 • SEV – sociaal emotionele vragenlijst

Tarief

Wij rekenen per consult een tarief van € 85,- inclusief btw.  Dat is ons uurtarief. Een deel van onze voorbereiding en nawerk voor een consult kunnen we in rekening brengen.

Het intakegesprek duurt circa een uur. Voor het intakegesprek berekenen we € 85,- inclusief btw. Dat geldt ook voor de nabespreking van het psychologisch onderzoek of voor een bespreking op school of een vervolggesprek.

Voor het intakegesprek met je zoon of dochter verrekenen we de tijd die het gesprek heeft geduurd.

Lees meer: Tarief

Vergoeding

Wij verlenen eerstelijns jeugdzorg. Opvoedingsproblemen, problemen op school en werk- en studieproblemen vallen onder deze zorg, maar worden vaak niet vergoed. Als criterium voor vergoeding geldt dat er sprake is van een (vermoeden) van een DSM-IV classificatie. Dat betekent dat in de praktijk dat er minimaal sprake moet zijn van een vermoeden van of van een dreigende sociaal-emotionele problematiek . Psychologisch onderzoek puur met het oog op toelating tot DaVinci- of Leonardo onderwijs wordt niet vergoed.

Verantwoordelijkheden en budgetten zijn overgedragen aan de gemeenten, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de nieuwe taak. De gemeenten (jeugdteam/wijkteam) wijzen budget toe. Een verwijzing door een arts is meestal ook voldoende.

Wij hebben contracten met de volgende gemeenten:

Utrecht Zuidoost :  Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Centraal Gelderland : Arnhem, Doesburg, Duiven, Rheden, Westervoort, Zevenaar

Achterhoek:  Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude-IJsselstreek

Zorgregio Midden-IJssel-Oost Veluwe : Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen

 Pedagogische Praktijk Campstede beperkt haar dienstverlening niet tot deze gemeenten. Daar kan een persoonlijk budget soms uitkomst bieden. Daar moet u zelf achteraan bij uw gemeente. We kunnen daarin adviseren en ondersteunen.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten in het algemeen niet.

Wilt u niet te maken hebben met de gemeente, wijkteams, sociale teams of andere verwijzers dan kunt u ook direct bij ons terecht. 

We kennen geen wachttijden.

Verwijsindex

WAT IS DE VERWIJSINDEX Risicojongeren?

De Verwijsindex mag gebruikt worden om ernstige risicosignalen m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te melden. Het enkele feit dat een jeugdige cliënt is bij een hulp- of zorgaanbieder is nooit voldoende voor een melding.

We vertellen u graag zo kort mogelijk waarom u met informatie over deze index geconfronteerd wordt en hoe wij deze zullen hanteren. Dit omdat we weten hoe zeer alle ouders in onze praktijk een hekel hebben aan alles wat zweemt naar het vastleggen van gegevens over hun kinderen waar dan ook, maar vooral in overheidssystemen.

Meldrecht- geen meldplicht!

Maakt u zich geen zorgen. Er geldt geen meldplicht, maar een meldrecht, waar wij alleen gebruik van zullen maken na uitdrukkelijk overleg met ouders.

Gemeentelijke verplichting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regionale Verwijsindex in te richten en het gebruik daarvan te stimuleren. De gemeente neemt het werken met de Verwijsindex meestal op als een verplichting in zorgcontracten bij zorgaanbieders, dan wel in convenanten met bijv. school. Dat is ook bij ons gebeurd. Daar vloeit dan ook de verplichting uit voort u te informeren dat wij aangesloten zijn op de Verwijsindex.

Lees meer: Verwijsindex