Instrumenten

Wij maken gebruik van :

  • RAKIT-2 – voor intelligentieonderzoek van kinderen tussen 4 en 12 jaar
  • WISC III – voor intelligentieonderzoek van kinderen tussen
  • BRIEF - vragenlijsten m.b.t. de executieve functies in te vullen door ouders, leerkrachten en, vanaf 11 jaar, door kinderen zelf
  • Dyslexie Screening Test (DST), 6;6 - 16;6  screeningsinstrument;geeft aan hoe groot het risico op dyslexie is
  • de HIPIC en de Competentie Belevingsschaal, die een indruk geven van de wijze waarop kinderen zichzelf ervaren en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschatten
  • Feel KJ - vragenlijst m.b.t. emotieregulatie voor en door kinderen en jongeren
  • SCARED – vragenlijst om het niveau van angst bij kinderen vast te stellen
  • SEV – sociaal emotionele vragenlijst