Onze werkwijze

Meestal gaat het zoals hieronder beschreven. Wanneer studenten of volwassenen zich bij ons melden gaat het anders.

  • Bellen kun je ons om vast te stellen of je bij ons aan het goede adres bent, of het goed voelt en/of om direct een afspraak te maken. Mailen mag natuurlijk ook. Dan bellen wij.
  • Intakegesprek plannen, bij voorkeur met beide ouders.
  • De intakevragenlijst is de basis voor het intakegesprek. Je kunt deze downloaden van de website en naar ons mailen.We ontvangen graag rapporten of andere gegevens van school.
  • In het intakegesprek begint het onderzoeksproces dat een antwoord zal geven op de vragen en spreken we af hoe we verder gaan.
  • Gesprek van een uurtje met je zoon of dochter

Het vervolg van het traject is afhankelijk van de vraagstelling.

  • Psychologisch onderzoek/testen. Om te kunnen adviseren is meestal onderzoek nodig. Meestal gebruiken we de RAKIT-2. Vragenlijsten, die of alleen door je kind of juist (ook) door de ouders en leerkracht moeten worden ingevuld,gebruiken we af en toe. Dat spreken we vrijwel altijd af na de terugkoppeling van het psychologisch onderzoek. Maatwerk. Stap voor stap. Niet gelijk een hele batterij.
  • Verslag van het psychologisch onderzoek met observaties, uitkomsten, analyse, conclusies en adviezen is binnen een week beschikbaar. 
  • We plannen een gesprek waarin je de rapportage ontvangt en kunt lezen en toelichting krijgt en maken afspraken over het vervolg.
  • Schoolbezoek.Wij gaan, op verzoek van de ouders, vrijwel altijd mee naar school in gesprek met de leerkracht en de intern begeleider. De rapportage wordt ook aan hen gegeven en toegelicht, wanneer u daarmee instemt. De vraag is of zij jouw kind in de rapportage herkennen en of ze in staat zijn je kind het onderwijsaanbod te gaan doen wat het nodig blijkt te hebben.
  • Doorverwijzen. We doen alleen waar wij goed in zijn. Wanneer er wat anders nodig is verwijzen we graag door naar remedial teachers, sova trainers, kinder- speltherapeuten of eventueel een kinder- en jeugdpsychiater, een oogarts etc.