Tarief

Wij rekenen per consult een tarief van € 85,- inclusief btw.  Dat is ons uurtarief. Een deel van onze voorbereiding en nawerk voor een consult kunnen we in rekening brengen.

Het intakegesprek duurt circa een uur. Voor het intakegesprek berekenen we € 85,- inclusief btw. Dat geldt ook voor de nabespreking van het psychologisch onderzoek of voor een bespreking op school of een vervolggesprek.

Voor het intakegesprek met je zoon of dochter verrekenen we de tijd die het gesprek heeft geduurd.

Voor een psychologisch onderzoek met de RAKIT-2 of de WISC-III geldt een tarief van € 595,-, inclusief btw. Dit is inclusief een verslag met bevindingen, analyse, conclusies en advies. 

De kosten van het afnemen van onderzoek met andere instrumenten bespreken we graag met je, omdat de kosten daarvan afhangen van de vraagstelling c.q. de combinatie van instrumenten en verslaglegging die daar uit voortvloeien.

Wij kunnen voor onze reistijd buiten een straal van 10 kilometer rond onze praktijkruimtes in Doesburg en in Utrecht een bedrag van € 50,- per uur in rekening brengen. Kilometers brengen we niet in rekening.

Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten, verzoeken we je vriendelijk tijdig contact met ons op te nemen. Dat kan alleen telefonisch, tenzij het ruim van te voren gebeurt. Laat altijd een boodschap achter! Je voorkomt hiermee dat de kosten van het gesprek in rekening worden gebracht. 

Het tarief is van toepassing wanneer je woont in een gemeente waarmee we geen contract hebben afgesloten in het kader van de Jeugdzorg. 

Veel vraagstellingen, bijvoorbeeld vaststellen cognitieve mogelijkheden met het oog op plaatsing in Leonardo- of DaVinci onderwijs wordt niet vergoed. Klik hier voor meer informatie over het vergoeden van onze dienstverlening door gemeenten.