Vergoeding

Wij verlenen eerstelijns zorg. Opvoedingsproblemen, problemen op school en werk- en studieproblemen vallen onder deze zorg, maar worden vaak niet vergoed. 

Criterium voor vergoeding is, volgens de NZA, dat er sprake was van een (vermoeden) van een DSM-IV classificatie, d.w.z.  een psychiatrische kwalificatie. Psychologisch onderzoek puur met het oog op toelating tot DaVinci- of Leonardo onderwijs wordt niet vergoed.

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan.

Verantwoordelijkheden en budgetten zijn overgedragen aan de gemeenten, die ieder op eigen wijze invulling geven aan de nieuwe taak. Er wordt minder vergoed dan in de afgelopen jaren. Vergoeding voor onze dienstverlening verschilt per gemeente. Wij hebben met enkele gemeenten contracten. Dat kan helpen. Verder kan een persoonlijk budget soms uitkomst bieden. Daar moet u zelf achteraan.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten in het algemeen niet.

Pedagogische Praktijk Campstede beperkt haar dienstverlening niet tot enkele gemeenten. Vanuit onze vestigingen in Utrecht en Doesburg, ondersteunen we ouders en hun kinderen in Utrecht en Gelderland en soms daarbuiten.  

Wilt u niet te maken hebben met de gemeente, wijkteams, sociale teams of andere verwijzers dan kunt u ook direct bij ons terecht. 

We kennen geen wachttijden en zijn ook beschikbaar op zaterdagen.