Verwijsindex

WAT IS DE VERWIJSINDEX Risicojongeren?

De Verwijsindex mag gebruikt worden om ernstige risicosignalen m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te melden. Het enkele feit dat een jeugdige cliënt is bij een hulp- of zorgaanbieder is nooit voldoende voor een melding.

We vertellen u graag zo kort mogelijk waarom u met informatie over deze index geconfronteerd wordt en hoe wij deze zullen hanteren. Dit omdat we weten hoe zeer alle ouders in onze praktijk een hekel hebben aan alles wat zweemt naar het vastleggen van gegevens over hun kinderen waar dan ook, maar vooral in overheidssystemen.

Meldrecht- geen meldplicht!

Maakt u zich geen zorgen. Er geldt geen meldplicht, maar een meldrecht, waar wij alleen gebruik van zullen maken na uitdrukkelijk overleg met ouders.

Gemeentelijke verplichting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regionale Verwijsindex in te richten en het gebruik daarvan te stimuleren. De gemeente neemt het werken met de Verwijsindex meestal op als een verplichting in zorgcontracten bij zorgaanbieders, dan wel in convenanten met bijv. school. Dat is ook bij ons gebeurd. Daar vloeit dan ook de verplichting uit voort u te informeren dat wij aangesloten zijn op de Verwijsindex.

Risicosignalen zelden aan de orde in onze praktijk

De Verwijsindex kan gebruikt worden om risicosignalen van hulpverleners bij elkaar te brengen en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Waar dat aan de orde was en is deden en doen we dat al jaren altijd in overleg met ouders en altijd gebeurde het door de ouders, zonder de index. Zelden is dat aan de orde (geweest).

Uit onderstaande lijst met criteria kunt u opmaken of het gebruik van de index in uw situatie te overwegen valt. Nogmaals dit is in onze praktijk zelden aan de orde.

Meldcriteria Verwijsindex Risicojongeren art 7.1.4.1 Jeugdwet:

a. de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld of verwaarlozing;

b. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen;

 c. de jeugdige heeft meer dan normaliter voorkomende ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen;

d. de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger;

e. de jeugdige verzuimt veelvuldig van school, dan wel verlaat dreigt die voortijdig te verlaten;

 f. de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien;

g. de jeugdige heeft meer normaliter voorkomende financiële problemen;

h. de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats;

i. de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag;

j. de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld;

k. de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige, of de jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen.

 

Melding alleen in overleg met ouders

Het betreft altijd de vraag in hoeverre er een gegrond vermoeden is dat er sprake is van een situatie die de gezonde ontwikkeling naar de volwassenheid van een jeugdige daadwerkelijk bedreigt of dat zou kunnen gaan doen.  N.B. Het enkele feit dat een jeugdige cliënt is bij een hulp- of zorgaanbieder is niet voldoende voor een melding. Voor ons is de vertrouwensrelatie met u en uw kind van zeer groot belang. Mochten we een gegrond vermoeden hebben dan komt dat altijd in een gesprek met u en eventueel uw zoon of dochter aan de orde. We bespreken dan ook samen wat gewenst is.

Omdat we hierboven heel duidelijk zijn over onze attitude in deze en omdat we op basis van onze jarenlange praktijkervaring weten dat een situatie waarin het gebruik maken van het meldingsrecht aan de orde en gewenst kan zijn, in overleg met u als ouders, zelden voorkomt, stopt onze informatie hier.

Mondeling zullen we u graag verder informeren.