Wij adviseren ouders, kinderen en leerkrachten
bij vragen en problemen rond hoogbegaafdheid

Is mijn kind hoogbegaafd?

Hoogbegaafde kinderen zijn niet alleen heel intelligent, maar kijken, denken, voelen ook anders.  Dat is geen prestatie, maar een gegeven. Ze zijn een geschenk, maar ook een uitdaging en hebben soms (grote) problemen. 

Hoogbegaafdheid is deels aangeboren.  Of  deze aangeboren kwaliteiten tot ontplooiing komen,  de gewenste opleidingen gevolgd kunnen worden en of er een gelukkig leven mee geleid wordt, hangt van vele factoren af.

Er is van jongs af aan een uitdagende leer- en sociaal/emotionele omgeving nodig die al of niet bewust rekening houdt met wat er nodig is.  Er  ontstaan  problemen wanneer  het kind onvoldoende wordt uitgedaagd.

Soms is er hulp nodig om er voor te zorgen dat je kind de uitdagingen krijgt die het nodig heeft om zich goed te ontplooien en zich goed te voelen.

 

Is mijn kind hoogbegaafd

Pedagogische Praktijk Campstede staat voor jullie klaar.

onderzoek  > analyse  >  bespreken  > advies

Wacht niet te lang met aandacht vragen voor uw kind. Zeker niet wanneer het begint te klagen over school. Ouders die graag willen dat hun kind hoogbegaafd is hebben wij nog niet ontmoet. Zorg goed voor je kind en voor jezelf.

Wanneer kinderen van hun ouders horen dat die met hun probleem naar een praktijk als het onze gaan, zijn ze vaak blij. Dat leidt vaak al tot ander gedrag. Dikwijls voelen ze zich tijdens de intake voor het eerst echt begrepen. Dat  doet iets met ze.

Meestal is onderzoek nodig om inzicht te krijgen in niveau, sterktes en zwaktes van de cognitieve en sociaal-emotionele kwaliteiten. Scholen laten  zich bovendien graag, en soms alleen maar, overtuigen door de uitkomsten van een dergelijk onderzoek.

Bijna altijd lukt het om tijdens het onderzoek voor een situatie te zorgen waarin kinderen zich helemaal op hun gemak voelen. Ze vinden het vrijwel altijd een geweldige ervaring.

We hebben ten behoeve van onderzoek verschillende testinstrumenten tot onze beschikking, maar beperken in overleg met u het gebruik  ervan tot wat echt nodig is of lijkt.

Binnen 14 dagen na het onderzoek bellen we je om de rapportage te bespreken.

We gaan graag mee naar school om er in goed overleg voor te zorgen dat je kind dat krijgt wat het echt nodig heeft. Dat doen we ook wanneer er geen sprake is van hoogbegaafdheid maar je kind in onze ogen echt meer uitdagingen nodig heeft. Het gaat niet om het label, maar om het vaststellen wat jouw kind nodig heeft.

Wil je overleg, advies of een onderzoek ?

neem vrijblijvend contact op

Kan soms even gek doen, maar je je ook op je gemak laten voelen