Voor wie

Wat kunnen wij jou bieden?

Kinderen zijn meestal het gelukkigst op school wanneer ze leuke, uitdagende, afwisselende dingen krijgen te doen.  Belangrijk is ook dat er kinderen zijn die echt bij hem passen. Dat gaat niet altijd goed, ondanks goede bedoelingen van de leerkracht. Je kunt en wilt het liefst anders,  maar kinderen hebben de neiging  -volwassenen trouwens ook wel- zich snel aan aan de groep aan te passen. Ze willen niet graag laten merken dat ze anders denken en voelen. En het is vaak  ook lastig om aan de leerkracht te laten weten wat je echt graag wilt. Soms geven ze het ook op en laten dan niet meer zien wat ze kunnen en waar ze behoefte aan hebben.

Kinderen zien en voelen en begrijpen vaak meer dan ouders en leerkrachten en je klasgenoten  in de gaten hebben.  Ze ervaren ook hun eigen frustraties,  zorgen en verdriet.  Soms weet je precies wat je voelt en denkt, maar soms ook niet . Wanneer je voor wat je voelt niet de goede woorden kunt vinden, komt dat gevoel, je onvrede, op een andere manier naar buiten. Dat is lastig voor ouders en leerkrachten. Wat is er precies aan de hand?

Wij merken dat kinderen vaak blij zijn dat hun ouders in actie komen en naar een praktijk als die van ons gaan, omdat ze er genoeg van hebben. Van het onderzoek genieten de meest kinderen enorm. Spelletjes, vragen,  testjes die helemaal nieuw voor je zijn. Meestal. Uitdagend. En iemand die alleen maar aandacht heeft voor jou.  In het begin natuurlijk even spannend, maar vooral leuk. Knuffels en de Donald Duck of iets anders wat je dierbaar is mag je meenemen. Iedereen doet goed zijn best, zodat wij weten hoe je hersens werken, wat je leuk of niet leuk vindt en waar je heel goed of minder goed in bent. Niemand kan alle vragen beantwoorden, maar “ik weet het niet”is ook een antwoord.

Wat er uit komt bespreken we met je vader en moeder en daarna gaan we met je ouders naar school  om te bespreken hoe het daar leuker voor je kan worden.

Wat kunnen wij ouders bieden?

Het opvoeden van kinderen is voor vrijwel alle ouders niet iets vanzelfsprekends. Het stellen van en vasthouden aan regels bijvoorbeeld, wordt meestal als lastig ervaren. Er wordt heel wat door de vingers gezien, bang dat we anders niet meer aardig gevonden worden. Ook gebrek aan tijd en geduld, al of niet bewuste schuldgevoelens en onzekerheid over je ouderrol dragen hieraan bij.

Kinderen hebben veel baat bij een duidelijke en consequente structuur. Soms schreeuwen ze er bijna om. Daarbinnen is ruimte om met vallen en opstaan wijzer te worden.  Dit geldt ook voor hoogbegaafde kinderen, maar er is dan vaak nog meer wat aandacht behoeft. Ze kunnen veel van je vragen en je het ongewild lastig maken. Soms zet het zelfs je relatie onder druk. Zeker wanneer je niet of nog niet echt beseft wat er speelt, bijvoorbeeld een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Hoe kun je nu weten dat daar sprake van is?

Opvoedingsadviezen en onderzoek

“Hoogbegaafde kinderen zijn een geschenk, een uitdaging en soms een bron van problemen”, aldus Jonge hoogbegaafde kinderen, een brochure van het Ned. Centrum Jeugdgezondheid. In deze brochure, maar ook elders staan adviezen hoe je er mee om kunt gaan. Soms is een gesprek met mensen met ervaring en met verstand van zaken fijner en beter. 

Aarzel niet. Bel ons vrijblijvend voor informatie of advies. Jouw kind is net zo belangrijk als alle andere kinderen. Onbegrip richting ouders die over de hoogbegaafdheid van hun kinderen praten moet je trotseren. Vroege onderkenning en actie  is van belang. Onderzoek helpt daarbij. Wij hebben al veel ouders blij gemaakt met het inzicht, de adviezen en de steun die we geven.

Ouders en school

Bang dat ze je een zeurende ouder vinden? Of een ouder die zo nodig een hoogbegaafd kind wil hebben?  Vergeet het!  Handel in het belang van je kind. Wij hebben zulke ouders nog niet ontmoet. En zo deskundig op dit terrein vinden veel scholen zichzelf ook niet.  Maak vooral een afspraak, zodat er genoeg tijd en rust is om te praten. Meestal is de leerkracht daar ook blij mee. Soms niet. Het zij zo.

Wij werken graag samen met school

Ouders en leerkrachten op een lijn

Ouders en leerkrachten hebben elkaar, in het belang van de kinderen, hard nodig. De neuzen dezelfde kant op. Respect voor elkaar en voor verschillen van mening.  Meestal gaat het prima, maar soms niet. Zeker niet wanneer je als leerkracht niet de signalen krijgt die zij krijgen of deze anders interpreteert.  En al helemaal niet wanneer emoties een rol gaan spelen . Wij adviseren ouders direct in gesprek te gaan met de leerkracht wanneer er iets speelt. Ouders die zo nodig een hoogbegaafd kind willen hebben?  Wij kennen ze niet.

Kinderen zijn afhankelijk van hun leerkracht voor de overdracht van kennis en het zich eigen maken van vaardigheden. Vertrouwen, respect over en weer en een veilige omgeving zijn hiervoor de voorwaarde. Ieder kind heeft uitdagingen nodig op het eigen niveau.

Soms is zowel bij ouders als bij leerkrachten niet duidelijk wat ze precies nodig hebben of is daarover verschil van mening. Dan worden wij benaderd. Er liggen vragen en er is behoefte aan onderzoek. Wij realiseren ons heel goed dat het  op school meestal prima gaat en dat wij vooral ingeschakeld worden wanneer dat niet het geval is. 

Scholieren en studenten – onderpresteren en leren leren

Een goed stel hersens? En geen gemakkelijke schoolcarrière? De middelbare school is toch even wat anders dan de basisschool. Soms levert het leren in deze periode “ineens” problemen op. 

Vooral wanneer je (hoog)begaafdheid tot nu toe niet is onderkend of wanneer je nog niet echt voor school hebt hoeven werken, omdat gewoon luisteren, soms met een half oor, voldoende bleek.

Discipline, doorzetten en plannen heb je mogelijk nog niet echt kunnen en hoeven ontwikkelen. Dat heb je nu of straks in het HBO of op de universiteit toch nodig.

Een onderpresteerder? Dat is niet jouw schuld en heel vervelend. Je doet je best, maar het lukt niet. Je haalt er niet echt er uit wat in je zit. Je kunt het wel relativeren, maar geeft het echt een goed gevoel? Je kunt je zelfs –  goed gemaskeerd – ongelukkig en geïsoleerd voelen.

Wat zien we vaak: geen goed gevoel over je zelf, verveling, vluchtgedrag, irrationale gedachtes, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit.

Voor jou en je ouders is het meestal lastig dat zij je helpen. Wij willen je proberen te helpen. Je kunt geheel vrijblijvend kennismaken met een van ons.

Je ouders zullen veel moeten loslaten of misschien hebben ze dat al gedaan. Verantwoordelijkheid en initiatief laten we bij jou. Maar als jij wat wilt, gaan we wel afspraken maken. Omdat jij een slag wil maken.

Vastgelopen in je studie in het HBO of WO? Problemen met het afronden van je scriptie? Je afvragen of je wel de goede richting hebt gekozen? En wat moet je straks? We kennen dat. Kom eens praten.

Volwassenen

Menigmaal stelt een ouder in een adviesgesprek over zijn/haar kind vast, “dan ben ik het zelf waarschijnlijk ook.” Ineens valt het kwartje.

Het Delphi-model  geeft volwassenen veel herkenning. Lees erover in Hoogbegaafd. Dat zie je zó! * . Hoogbegaafden worden beschreven als “snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen en die autonoom, nieuwsgierig, gedreven van aard, dikwijls sensitief en emotioneel zijn, intens leven en plezier scheppen in creëren”. Jouw voelen, kijken en denken is beïnvloed door hoe je bent opgevoed en groot geworden. Dat heeft je gemaakt tot wie je nu bent, met al je, al of niet bewuste, behoeften, angsten en frustraties.

Je zelf kennen, accepteren en waarderen is een voorwaarde voor een goede omgang met je zelf, je eventuele partner en kinderen en anderen. “Ook als je nog geen hard bewijs hebt van een hoog IQ, kun je hoogbegaafd zijn. Het gaat niet om het getal, maar om meer kennis over jezelf en hoe jij gelukkig kunt worden”.  Uit: Ben ik hoogbegaafd of niet? – IHBV -.

Wij praten graag met jou om je te helpen dit een plaats te geven, dingen beter te begrijpen en je te helpen bij keuzes die je nu misschien wilt maken. We zijn geen therapeuten. Die deskundigheid hebben anderen.

Problemen in je werk, die mogelijk hieraan zijn gerelateerd? Moeilijk te doorgronden problemen met je baas en/of collega’s. Je ziet van alles en zij niet? Niet voor niets hebben veel hoogbegaafden een eigen bedrijf.