Over ons

Tineke Scholten, orthopedagoog

Voordat ik deze praktijk begon, stelden ouders mij regelmatig vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Ik merkte dat ouders zich snel door mij begrepen voelden en het prettig vonden om met me te spreken.

Mijn eerste inspirerende succes was dat ik een zwaar dyslectische jongen op de basisschool kon houden door individuele begeleiding onder schooltijd en door goede samenwerking met de school en de schoolbegeleidingsdienst. Hij voltooide uiteindelijk een HBO opleiding.

Samen met mijn collega, Bart Smits, houd ik me, met passie, al ruim 19 jaar voornamelijk bezig met de opvoeding en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. In de eerste periode was er weinig expertise op scholen en kregen die kinderen niet de begeleiding die ze nodig hadden. Dat is wel veranderd, maar er is, ook op scholen, nog steeds vraag naar expertise over hoogbegaafdheid.

Ik vond en vind het nog steeds boeiend en uitdagend er voor te zorgen dat kinderen zowel thuis als op school de begeleiding krijgen die bij hen past.

Ons aanbod is uitgebreid. We richten ons ook meer op preventie en op complexere problematieken, waarbij bijvoorbeeld ASS kenmerken of dyslexie ook aan de orde zijn. Vroegtijdige onderkenning van opvoedingsvragen en – problematiek kan verzwaring van de problemen op latere leeftijd voorkomen.

Ik ben nieuwsgierig en geniet van de gesprekken met ouders en kinderen. Wat ik ook erg leuk vind is het analyseren van wat er speelt en het meedenken met de ouders. Contacten met collega’s uit andere disciplines inspireren me en maken me nog steeds wijzer

Bijna altijd vragen ouders mij om met hen in gesprek te gaan met school. Dat doe ik heel graag omdat ik er zo aan kan bijdrage dat ouders met school partners zijn in het belang van hun kinderen.

" Wij kunnen er niet mee leven kinderen te horen zeggen dat school niet leuk is. "

Henk Scholten

Tijdens en na mijn studie orthopedagogiek begeleidde ik peuterspeelzaal leidsters en werkte ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie met zeer moeilijk opvoedbare en emotioneel verwaarloosde kinderen.

Henk Scholten PPCampstede

Vervolgens werkte ik jaren als HR manager in diverse bedrijven en sectoren. Steeds was mijn uitdaging het optimaal laten functioneren van mensen, processen en organisaties.

Inmiddels, vader en opa, ben ik, vele jaren later, teruggegaan naar mijn roots, de orthopedagogiek, met de passie er voor te zorgen dat kinderen thuis en op school zich optimaal ontwikkelen.

Ik adviseer, diagnosticeer en ben gesprekspartner voor wie daar behoefte aan heeft. In conflictsituaties binnen een gezin kan ik als mediator optreden.

Ik ben empathisch en resultaatgericht, relativerend en confronterend, geduldig afwachtend en soms directief/ongeduldig.

Met Bart ben ik een van de weinige mannen in de wereld van orthopedagogen. Ook mij lukt het, gelukkig net zoals Bart, goed om de kinderen optimaal te laten werken tijdens de onderzoekochtend. En ze vinden het heel leuk. En ik dus ook.

Achter de schermen doe ik mijn best om er voor te zorgen dat we zeer slagvaardig, zorgvuldig en snel werken. Dat wordt opgemerkt.

Bart Smits, orthopedagoog/gz psycholoog

Ik werk meer dan 18 jaar zeer nauw samen met Tineke en verzorg binnen de praktijk een deel van het psychologisch onderzoek. Tineke bespreekt mijn rapporten met de ouders en meestal ook met de school.

Ik werk daarnaast als gz-psycholoog bij de Veluwse Onderwijsgroep in Apeldoorn.

Mijn ervaring en kennis strekken zich uit over meerdere terreinen binnen de jeugdhulpverlening en het onderwijs, zoals:

  • 24- uurs begeleiding
  • naschoolse behandeling en behandeling vanuit een Medisch Kleuterdagverblijf
  • begeleiding van kinderen met autisme en hun ouders
  • diagnostiek
  • en de laatste jaren binnen het (speciaal) basis onderwijs.

Ik geniet er van het psychologisch onderzoek voor de kinderen zo ontspannen en prettig mogelijk te laten verlopen. Wanneer jouw kind zich op zijn gemak voelt, zullen de resultaten van het onderzoek een zo zuiver mogelijke weergave van zijn of haar mogelijkheden geven. Kinderen en ouders zeggen vrijwel altijd dat ze de onderzoek ochtend als zeer plezierig hebben ervaren.

Tevreden!

Wij kunnen er niet mee leven dat we kinderen spreken die zeggen maar te moeten accepteren dat school niet leuk is. Kinderen moeten kunnen floreren, thuis en op school. Daar zijn wij op gefocust. Daarin slagen we meestal ook. Met als resultaat blije kinderen en tevreden ouders over het resultaat en over ons commitment en onze manier van doen.

We ontvangen complimenten en hoort zegt het voort doet zijn werk. Misschien maken we nog eens een pagina om die complimenten hier te delen.

Klachten

Pedagogische Praktijk Campstede kent de mogelijkheid om een klacht in te dienen. In de meer dat 20 jarig bestaan van onze praktijk is daar gelukkig nog nooit behoefte aan geweest. Vanuit contractuele verplichtingen met gemeenten zijn we aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

U kunt contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl of middels een klachtenformulier dat u kunt downloaden van www.klachtenportaalzorg.nl.

Onvrede over onze zorgverlening kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop we met u of uw kind om zijn gegaan, met de kwaliteit van wat we gedaan hebben of juist niet gedaan hebben en over de kwaliteit van onze informatie of rapportage.

Mocht er sprake zijn van onvrede of van een klacht dan zullen we eerst proberen deze weg te nemen in een gesprek en zo nodig duidelijker afspraken. Wanneer het niet tot een oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie, zoals dat officieel heet. Wij verwelkomen ook de klagende klant. Zo gewenst geven we u de flyer “Spelregels bij onvrede of een klacht van Klachtenportaal ǀ ZORG” mee.