Tarieven en vergoedingen

Wat kost onze dienstverlening?

Wij rekenen per consult – ca. 1 uur- een tarief van € 85,- inclusief btw.

Voor intake, intelligentieonderzoek inclusief rapportage en het er op volgende adviesgesprek  rekenen we € 765,-, inclusief btw. 

Voor een gesprek met school rekenen we 1 uur. Reistijd en -kosten worden niet in rekening gebracht, tenzij verder dan 15 kilometer van Doesburg en Utrecht. 

Over de kosten van het aanvullend afnemen van onderzoek met vragenlijsten etc. overleggen we graag even. De vraagstelling , de combinatie van instrumenten en de wijze van verslaglegging bepaalt hier de kosten die we zo laag mogelijk houden.

Vergoeding ?

Wij verlenen eerstelijns jeugdzorg. Opvoedingsproblemen, problemen op school en werk- en studieproblemen vallen onder deze zorg, maar worden vaak niet vergoed. Als criterium voor vergoeding geldt dat er minimaal sprake moet zijn van een vermoeden van of van een dreigende sociaal-emotionele problematiek, zoals in het ernstigste geval schooluitval, klachten van depressieve aard, woedeaanvallen, hoofd- en buikpijnklachten. Intelligentie- onderzoek puur met het oog op toelating tot DaVinci onderwijs wordt niet vergoed.

Een verwijzing door een huis- of jeugdarts is tot nu toe voldoende. De gemeenten wijzen dan  meestal direct budget toe, zinder inhoudelijke tussenkomst van jeugd – of wijkteam, die overigens ook als verwijzer kunnen fungeren.

Gemeenten maken het steeds moeilijker maken voor kleine praktijken om bij aankooptrajecten aan steeds uitgebreidere, kostbare en tijdverslindende voorwaarden te voldoen en willen vaak het aantal leveranciers beperken. 

Wij hebben contracten met de volgende gemeenten:

Achterhoek:  Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude-IJsselstreek. Tot 1-1-2022.

Zorgregio Midden-IJssel-Oost Veluwe : Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen. Tot 1-1-2022

Utrecht Zuidoost :  Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist. Tot 30-6-2021.

Pedagogische Praktijk Campstede beperkt haar dienstverlening zeker niet tot deze gemeenten. 

Afspraak annuleren of verzetten?

Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact – 06 31935509 – op en laat altijd een boodschap achter! 

Verwijsindex

De Verwijsindex mag gebruikt worden om ernstige risicosignalen m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te melden.  Enkel de aanmelding bij een zorgverlener is nooit voldoende voor een melding. 

Meldrecht- geen meldplicht!

Er geldt geen meldplicht, maar een meldrecht, waar wij alleen gebruik van zullen maken na uitdrukkelijk overleg met ouders. Daar is nog nooit enige aanleiding voor geweest.

Gemeentelijke verplichting

Gemeentes nemen het werken met de Verwijsindex op als verplichting in zorgcontracten bij zorgaanbieders. Dat is ook bij ons gebeurd.