Tarieven en vergoedingen

Wat kost onze dienstverlening?

Wij rekenen per consult – ca. 1 uur- een tarief van € 85,- inclusief btw.

Voor intelligentieonderzoek, inclusief een verslag met bevindingen, analyse, conclusies en advies, rekenen we € 595,-, inclusief btw. 

Over de kosten van het aanvullend afnemen van onderzoek met vragenlijsten etc. overleggen we graag even. De vraagstelling , de combinatie van instrumenten en de wijze van verslaglegging bepaalt hier de kosten die we zo laag mogelijk houden.

Voor een gesprek met school rekenen we geen reistijd en  kilometers tenzij  buiten een straal van 15 kilometer rond onze praktijkruimtes in Doesburg en in Utrecht. 

Het tarief is van toepassing wanneer je woont in een gemeente woont waarmee we geen contract hebben afgesloten in het kader van de Jeugdzorg.

Veel vraagstellingen, bijvoorbeeld het vaststellen van cognitieve mogelijkheden met het oog op plaatsing in hoogbegaafdenonderwijs, wordt niet vergoed. Klik hier voor  informatie over het vergoeden van onze dienstverlening door gemeenten.

Afspraak annuleren of verzetten

Neem zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten. Laat altijd een boodschap achter! 

Vergoeding door gemeentes

Wij verlenen eerstelijns jeugdzorg. Opvoedingsproblemen, problemen op school en werk- en studieproblemen vallen onder deze zorg, maar worden vaak niet vergoed. Als criterium voor vergoeding geldt dat er sprake is van een (vermoeden) van een DSM-IV classificatie. Dat betekent dat er minimaal sprake moet zijn van een vermoeden van of van een dreigende sociaal-emotionele problematiek.

Intelligentie- onderzoek puur met het oog op toelating tot DaVinci onderwijs wordt niet vergoed.

De gemeenten (jeugdteam/wijkteam) wijzen budget toe. Een verwijzing door een arts is tot nu toe voldoende. Gemeenten worden echter mede als gevolg van krimpende budgetten steeds kritischer in het toekennen van budget en stellen steeds strengere vooral beheersmatige eisen, waardoor we verwachten op termijn alleen nog maar beschikbaar te zijn voor niet vergoede zorg.

De gemeente Utrecht stelt uit beheersmatige overwegingen praktijken niet of nauwelijks in staat om contracten aan te gaan.

Onze praktijk heeft op dit moment contracten met onderstaande gemeenten:

  • Centraal Gelderland : Arnhem, Doesburg, Duiven, Renkum, Rheden, Westervoort, Zevenaar
  • Achterhoek:  Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude-IJsselstreek
  • Zorgregio Midden-IJssel-Oost Veluwe : Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen
  • Utrecht Zuidoost :  Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Pedagogische Praktijk Campstede beperkt haar dienstverlening niet tot deze  gemeenten. We hebben ook klanten in de Randstad en het noorden van het land gehad.

Wilt u niet te maken hebben met de gemeente, wijkteams, sociale teams of andere verwijzers dan kunt u ook direct bij ons terecht. 

Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van jeugdzorg vrijwel nooit.

Verwijsindex

De Verwijsindex mag gebruikt worden om ernstige risicosignalen m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te melden. Het enkele feit dat een jeugdige cliënt is bij een hulp- of zorgaanbieder is nooit voldoende voor een melding.

We vertellen u graag zo kort mogelijk waarom u met informatie over deze index geconfronteerd wordt en hoe wij deze zullen hanteren. Dit omdat we weten hoe zeer alle ouders in onze praktijk een hekel hebben aan alles wat zweemt naar het vastleggen van gegevens over hun kinderen waar dan ook, maar vooral in overheidssystemen.

Meldrecht- geen meldplicht!

Maakt u zich geen zorgen. Er geldt geen meldplicht, maar een meldrecht, waar wij alleen gebruik van zullen maken na uitdrukkelijk overleg met ouders.

Gemeentelijke verplichting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regionale Verwijsindex in te richten en het gebruik daarvan te stimuleren. De gemeente neemt het werken met de Verwijsindex meestal op als een verplichting in zorgcontracten bij zorgaanbieders, dan wel in convenanten met bijv. school. Dat is ook bij ons gebeurd. Daar vloeit dan ook de verplichting uit voort u te informeren dat wij aangesloten zijn op de Verwijsindex.