Wij werken graag samen met school

Ouders en leerkrachten hebben elkaar, in het belang van de kinderen, hard nodig. De neuzen dezelfde kant op. Respect voor elkaar en voor verschillen van mening. 

Meestal gaat het prima en weet je elkaar gemakkelijk te vinden. Maar soms niet. Zeker niet wanneer emoties een rol gaan spelen en vooral niet wanneer de visies verschillen en jullie iets anders zien dan de leerkracht(en).

Kinderen zijn afhankelijk van hun leerkracht voor de overdracht van kennis en het zich eigen maken van vaardigheden. Vertrouwen, respect over en weer, en een veilige omgeving zijn hiervoor de voorwaarde.

Wanneer je als ouder je kind laat merken dat je geen vertrouwen en respect hebt, breng je je kind gauw in een loyaliteitsconflict. Ga daarom liever direct in gesprek met de leerkracht.

“Ze hebben het al zo druk”. “Straks krijgt mijn kind er last mee. “ . “Zij zijn toch deskundig? “Bang dat ze je een zeurende ouder vinden? Of een ouder die zo nodig een hoogbegaafd kind wil hebben?  Vergeet het!

Handel in het belang van je kind. Wij hebben zulke ouders nog niet ontmoet. En zo deskundig op dit terrein vinden veel scholen zichzelf ook niet.  Maak vooral een afspraak, zodat er genoeg tijd en rust is. Meestal is de leerkracht daar ook blij mee. 

Niet voor niets gaan wij overigens vaak met ouders naar school. Tot ieders tevredenheid. Leerkrachten en intern begeleiders staan bijna altijd open voor deskundig advies.