Wat kunnen wij uw kind bieden?

Ieder kind is het gelukkigst wanneer het op school wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau en aansluiting heeft bij groepsgenoten.

Passend Onderwijs staat voor die opgave. De werkelijkheid is echter weerbarstig. Vaak gaat het minder goed. Ondanks alle goede bedoelingen.

Kinderen zien en voelen meer dan je denkt. Haarscherp zien ze onze eigenaardigheden, goede wil en beperkingen en voelen ze ook hun eigen frustraties, onzekerheden, zorgen en verdriet. Dat willen ze en weten ze niet altijd goed onder woorden te brengen. Dat is lastig voor ouders en leerkrachten.

Hoogbegaafde kinderen zijn en voelen zich anders. Vaak zonder dat ze dat zelf begrijpen. Herkenning en erkenning geeft acceptatie, rust en nieuwe mogelijkheden.

Wanneer kinderen van hun ouders horen dat die met hun probleem naar een praktijk als het onze gaan, zijn ze vaak blij. Alleen al het feit dat er echt werk van wordt gemaakt leidt soms al tot verwachtingen en ander gedrag. Los van de uitslag van het onderzoek.Dikwijls voelen ze zich tijdens de intake voor het eerst echt begrepen. En dat doet iets met ze.

Voor het onderzoek* zorgen wij voor een situatie waarin kinderen zich helemaal op hun gemak voelen. Ze vinden het vrijwel altijd een geweldige ervaring, die hun verwachtingen meestal overtreft.

Wat kunnen wij ouders bieden?

Het opvoeden van kinderen is voor vrijwel alle ouders niet iets vanzelfsprekends. Het stellen van en vasthouden aan regels bijvoorbeeld, wordt meestal als lastig ervaren. Er wordt heel wat door de vingers gezien, bang dat we anders niet meer aardig gevonden worden.

Ook gebrek aan tijd en geduld, al of niet bewuste schuldgevoelens en onzekerheid over je ouderrol dragen hieraan bij. Of ervaringen uit je eigen jeugd. Of de druk die je ervaart omdat je kinderen, werk en huishouden wilt of moet combineren.

Kinderen hebben veel baat bij een duidelijke en consequente structuur. Soms schreeuwen ze er bijna om. Daarbinnen is ruimte om met vallen en opstaan wijzer te worden. (Over) bezorgde ouders hebben het niet gemakkelijk en hun kinderen nog minder.

Het bovenstaande geldt ook voor hoogbegaafde kinderen, maar er is dan nog meer wat aandacht behoeft. Ze kunnen veel van je vragen en je het ongewild lastig maken. Soms zet het zelfs je relatie onder druk.

“Hoogbegaafde kinderen zijn een geschenk, een uitdaging en soms een bron van problemen”, aldus Jonge hoogbegaafde kinderen, een brochure van het Ned. Centrum Jeugdgezondheid). In de brochure staan adviezen in hoe je er, ook als ouder, mee om kunt gaan. Een deel van voor jonge kinderen kenmerkend gedrag hebben we opgenomen in onze lijst  Kenmerken hoogbegaafdheid *

Internet staat vol met informatie en adviezen, maar soms is een gesprek met mensen die het ook ervaren of ervaren hebben en met verstand van zaken fijner en beter.

Aarzel niet. Jouw kind is net zo belangrijk als alle andere kinderen. Onbegrip richting ouders die over de hoogbegaafdheid van hun kinderen praten moet je trotseren. Vroege onderkenning is van belang.